Logo Rumen-Ready

Rumen-Ready®

Stimuleert de herontwikkeling van de pens bij melkkoeien

Rumen-Ready® is geschikt voor:

  • Melkkoeien

  • Melkgeiten

  • Melkschapen

Neem contact met ons op voor advies over hoe u deze producten optimaal kunt implementeren en laat u begeleiden door Palital!

Meer info?

Contacteer ons via info@palital.com
of +31 418 840 017

Rumen-Ready®

Stimuleert de herontwikkeling van de pens bij melkkoeien

Het voeren van Rumen-Ready® gedurende drie weken voor het afkalven resulteert in een vlottere overgang naar lactatie, wat weer zorgt voor gezondere en productievere melkkoeien tijdens deze kritieke periode.

Verbeterde VFA-opname = verminderd risico op SARA en ketose
Verbeterde energiestatus = verbeterde melkgift
Zeer biologisch beschikbaar magnesium = verbeterde calciummobilisatie

Van butyraat is wetenschappelijk bewezen dat het een sterke stimulator is van de pensontwikkeling als het gaat over vergroting van het penswandoppervlak, doorbloeding en transporteiwitten.

Magnesium afgegeven door Rumen-Ready® is 100% biologisch beschikbaar, waardoor de koe wordt voorbereid op een goede calciummobilisatie bij de opstart van lactatie.

Rumen-Ready® levert magnesiumbutyraat in een in een matrix coating. Deze formulering zorgt voor zowel een optimale afgifte van zowel boterzuur als magnesium in de pens, als optimale hanteerbaarheid van het product in logistiek en verwerking.

Rumen-Ready® verbetert ook de hoeveelheid en kwaliteit van biest, wat uniek is.

Lees ons artikel en de bijbehorende peer-reviewed wetenschappelijk onderzoeken over Rumen-Ready® voor meer informatie:

Rumen-Ready® is geschikt voor:

  • Melkkoeien

  • Melkgeiten

  • Melkschapen

Neem contact met ons op voor advies over hoe u deze producten optimaal kunt implementeren en laat u begeleiden door Palital!

Meer info?

Contacteer ons via info@palital.com
of +31 418 840 017

Palital Feed Additives B.V.
De Tweede Geerden 11
5334 LH Velddriel (NL)
info@palital.com

KVK nummer 70135398

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta